ZEGGENSCHAP


‘Recht om je stem
te laten horen’

Afgelopen donderdag was ik bij een huisoverleg om uit te leggen wat een cliëntenraad is. Het houden van een huisoverleg is een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan. Het is laagdrempelig met een begeleidster die iedereen goed kent. Bij een kopje koffie of thee bespreken bewoners de dagelijkse zaken in het huis.

Dit keer ging het huisoverleg over de jaarlijkse familiebarbecue, over het idee van een muziekbus en over de vraag of het een goed idee is om een cliëntenraad te starten.

Toen ik vroeg of iemand kon vertellen wat het verschil is tussen een cliëntenraad en een huisoverleg, zei één van de aanwezige cliënten: “Alle cliënten hebben wettelijke rechten volgens de wet op medezeggenschap. Deze rechten kunnen ze gebruiken om te adviseren over zaken in hun dagelijkse leven. Een verbouwing, inlooptijden, huisregels. De manager moet hierover overleggen met de cliëntenraad voordat hij iets uitvoert.” Dat had hij goed omschreven.

Er zijn wel verschillen: bij een cliëntenraad is altijd een cliëntcoach aanwezig. Bij een huisoverleg is dat de eigen begeleider. Bij een huisoverleg gaat het ook vaker om huishoudelijke mededelingen.

Bij beide vormen van inspraak gaat het om luisteren en gehoord worden. Dat je als bewoner geïnformeerd wordt als het over jouw rechten gaat. En dat je je stem kan laten horen.

In Nederland zijn veel rechten. We zijn ons er alleen niet altijd van bewust dat we ergens recht op hebben. Dan helpt het als iemand die het wel weet, de ander hiervan op de hoogte stelt. Zodat hij of zijn van dat recht gebruik kan maken.

Een goed voorbeeld zijn de verkiezingen. Iedereen boven de 18 jaar heeft het recht om te stemmen, maar niet iedereen maakt gebruik van dit recht. Ook is het belangrijk dat de voorwaarden goed zijn. Dat als je slecht ziet, een loep kan gebruiken of dat je ondersteuning krijgt als je lichamelijk gehandicapt bent.

In dit huisoverleg is er maar een enkele bewoner die in een cliëntenraad zou willen zitten. Te weinig om een cliëntenraad te vormen. Dat kan dus ook. Je stem laten horen en er voor kiezen niet van je recht gebruik te maken.


Zina Louter
Clientcoach

Zina Louter
Clientcoach

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5