Iedereen aangeraakt
d
oor muziek

Muziektherapie helpt emoties te uiten
en prikkels te verwerken

Muziek is meer dan een prettige tijdsbesteding. Muziek is een middel om emoties te uiten, verbinding te maken en het bewegingsdeel in de hersenen te stimuleren. Kortom, muziek is goed voor de gezondheid. Dat is wat de muziektherapeuten van Amerpoort willen uitdragen. Daarbij werken ze het liefst samen met begeleiders en andere medewerkers. Bram Brundel en Ingrid Suhre vertellen waarom.

Tekst: Astrid van den Berg / fotografie: Ineke Oostveen

Muziektherapeut Bram werkt op Nieuwenoord, bij Lokaal 010 en op de Hoenderberg. Op de Hoenderberg werkt hij met de doelgroep ouderen. Ingrid werkt bij Onder één dak, met kinderen en jongeren. Ze is muziektherapeut en begeleider. Allebei zijn ze heel enthousiast over hun vak. En dat is niet vreemd. Het wordt steeds duidelijker wat muziek doet met het brein.

Emoties uiten

“Bij sommige therapieën moeten cliënten kunnen praten”, vertelt Ingrid. “Bij muziektherapie hoeft dat niet. Daardoor bereiken we ook cliënten met een laag niveau. Ze kunnen niet vertellen, maar wel laten horen hoe ze zich voelen. Door te drummen bijvoorbeeld kunnen ze hun boosheid van zich af zetten.”


“Muziektherapie helpt emoties te uiten en prikkels te verwerken”, vervolgt Bram. “Ik heb eens gewerkt met een vrouw met een ernstige meervoudige beperking. Ze kon bijna niets en dus ook niet vertellen hoe ze zich voelde. Toen ik een liedje voor haar zong, heeft ze een half uur gehuild. Zo raakte de cliënt haar spanning kwijt.”

Beweging stimuleren

Muziek heeft ook nog andere voordelen. “Muziek en ritme gaan via het oor naar het deel van de hersenen waar je informatie verwerkt”, legt Bram uit. “Dat deel zit naast het bewegingsdeel. Daarom ga je bij muziek automatisch met je hoofd bewegen. Bij mensen met Alzheimer gaan de hersenen achteruit maar ze blijven wel bewegen op muziek. Met muziek kun je dus beweging stimuleren.”


“Muziek is ook goed voor cliënten die niet goed informatie verwerken”, aldus Ingrid. “Door ze aan te raken op muziek, kunnen we hen bewust maken van hun lichaam. We hebben daarvoor een mooi instrument, de CRDL. Dat spreek je uit als kredel. Als we die samen met de cliënt aanraken, ontstaan geluiden en muziek. Zo stimuleren we lichamelijk contact.”

Winkel van de Muziek

Intussen is muziektherapie steeds meer aan het professionaliseren binnen Amerpoort. Bram: “Wij zijn opgeleid om behandelingen op te zetten en dat is meer dan een mooi liedje spelen. Daarvoor hebben we vorig jaar twee muziekagogen aangenomen. Die gaan naar de groepen en zorgen voor plezierige muziekmomenten. De muziektherapeuten werken meer vanuit een hulpvraag en met doelen uit het behandelplan. We werken alleen met de cliënt of in kleine groepjes.”


Om zichtbaar te maken wat muziektherapeuten doen, is vorig jaar de Winkel van de Muziek opgericht. “Via de Winkel van de Muziek bieden we muziektherapie en –agogie, we organiseren activiteiten samen met Clubwerk, we spelen op speciale gelegenheden en we bieden trainingen op maat voor de medewerkers. Zo willen we heel Amerpoort bereiken, ook de locaties van divisie 2. Mensen met een licht verstandelijke beperking bereiken we nu nog te weinig. Terwijl muziek ook voor hen zo veel kan doen.”

Band versterken

Samenwerking met verschillende disciplines, zoals gedragsdeskundigen, logopedisten en uiteraard begeleiders, vinden Bram en Ingrid van groot belang. Begeleiders kunnen aansluiten bij de muziektherapie door bijvoorbeeld het liedje te draaien dat in de therapie gebruikt is. “Bovendien zorgt muziek voor verbinding met elkaar”, aldus Ingrid. “Daarom is het zo belangrijk dat begeleiders meedoen, wanneer er muziek wordt gemaakt. Doe je dat niet, dan laat je de kans liggen om de band met de cliënt te versterken. Je hoeft daarvoor niet per se zelf een instrument te bespelen. Kijk samen met de cliënt welke muziek hij of zij mooi vindt en ga daar dan samen naar luisteren.”


Over manieren waarop medewerkers – en ook verwanten – muziek kunnen inzetten voor cliënten, is nog veel meer te vertellen. Daarom haalt de Winkel van de Muziek op donderdagmiddag 10 oktober Miracles of music naar Amerpoort, een bijeenkomst over muziek en muziektherapie. “Tijdens Miracles of music geven we negen tips over hoe je muziek kunt gebruiken”, vertelt Bram. “Wij denken dat iedereen dat kan. Onze missie is dat iedereen aangeraakt wordt door muziek.”


Miracles of music

Miracles of music vindt plaats op donderdag 10 oktober van 13.00 tot 16.00 uur. Via de website van Amerpoort kunt u zich aanmelden. Op de website van Amerpoort leest, hoort of ziet u na afloop een verslag van dit evenement.