COLOFON
AmerZine 4-2019

AmerZine is een uitgave van Amerpoort en verschijnt 4 keer per jaar. Het digitale magazine is voor medewerkers en relaties van Amerpoort. 


Wilt u maandelijks nieuws ontvangen van Amerpoort? Geef u da
n op voor de digitale nieuwsbrief


Hoofdredactie
: Marieke van Dommele


Eindredactie: Lisette Stekelenburg


Aan dit nummer werkten mee: Eva-Maria den Balvert, Jetske Drijver, André van Os en Jantine Willemsen


Fotografie: Ineke Oostveen en Amerpoort

Productie/vormgeving: Mark van Herpen


Redactieadres: Tips en suggesties kunt u sturen naar: Amerpoort, afdeling Communicatie,
Postbus 1020, 3740 BA Baarn
amerzine@amerpoort.nl
Telefoon 035 647 52 14


www.amerpoort.nl