KIDS

KIDS (kinderen in de samenleving) van Amerpoort biedt begeleiding aan kinderen die naar een gewone of speciale basisschool, kinderdagverblijf of speelzaal gaan. De begeleiders zijn er niet alleen voor de ouders en de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Voor het jubileumsymposium van KIDS en Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ) in oktober maakte Amerpoort deze film. Ouders, begeleiders en een leerkracht vertellen wat KIDS betekent voor Fleur en Driek.