ZEGGENSCHAP


Wat betekent de nieuwe wet medezeggenschap?

Er is een nieuwe wet op de medezeggenschap. Marjolein Hueting en Jetske Drijver leggen samen uit wat die nieuwe wet betekent bij Amerpoort.

Marjolein: Jetske, hoe zit het nou met die nieuwe wet op de medezeggenschap, die is toch allang ingegaan?

Jetske: Ja, dat klopt. Die is inderdaad per 1 juni van kracht geworden. Maar we hebben nog tot 1 januari om nieuwe afspraken over medezeggenschap te maken en zo aan die wet te voldoen.

Want er is wel een nieuwe wet, maar dat wil niet zeggen dat ook de medezeggenschap er totaal anders uit gaat zien. Er zijn wel verschillen. Marjolein, wat zie jij nu als de belangrijkste verandering?

Marjolein: Deze wet legt veel meer de nadruk op dat cliënten echt moeten kunnen meepraten over hun eigen leven en leefomgeving. We hebben natuurlijk een heel aantal cliëntenraden, en die blijven ook gewoon, maar het is eigenlijk veel breder. Daar waar mogelijk en gewenst moet er een raad zijn. Maar locaties moeten actief inspraak gaan organiseren. En hoe ze dat doen, daar zijn ze vrij in.

Jetske: Ja, want dat kan bijvoorbeeld een huiskameroverleg zijn, of een thema-avond, of individuele gesprekken. Wat er ook maar het beste past bij de cliënten. Wat trouwens ook een belangrijk verschil is, is dat cliëntenraden echt namens hun achterban moeten spreken en moeten kunnen laten zien hoe ze hun achterban betrekken bij hun werk. De organisatie moet de raad daarbij helpen.

Marjolein: Oké. Dat vraagt wat van de teams. Dat hoeven ze gelukkig niet allemaal zelf te gaan onderzoeken en bedenken. Wij gaan het komende halfjaar aan de slag met een werkgroep. Die werkgroep gaat eerst kijken hoe het nu staat met de medezeggenschap binnen Amerpoort. Wat gaat goed en wat kan beter? Daarna gaat de werkgroep een medezeggenschapsregeling schrijven. Hier staat in hoe alles rondom de cliëntenraden geregeld moet worden. Verder gaat de groep zich buigen over praktische tips en tools om inspraak en achterbanraadpleging te kunnen realiseren.

Jetske: Het team medezeggenschap gaat het druk krijgen. Niet alleen met de werkgroep maar ook daarna. We kunnen de teams natuurlijk niet het bos insturen met die tips en tools. We gaan iets bedenken om de teams en de managers met raad en daad bij te staan. Daar komen we volgend jaar op terug! Wat gaan de teams nu als eerste merken van dit proces?

Marjolein: Er komt binnenkort een vragenlijst. Die sturen we zo breed mogelijk naar medewerkers, cliëntenraden en verwantenraden. We hopen dat we veel informatie terugkrijgen over wat goed gaat en beter kan. Voorbeelden, succesverhalen, kritische noten, alles is welkom en nodig om ons te voeden om zo te komen tot een goed gevulde toolbox. Maar vooral ook om medezeggenschap nog steviger verankerd te krijgen in onze organisatie.

Jetske: Want we doen dit natuurlijk niet alleen omdat we aan die nieuwe wet moeten voldoen. We doen dit vooral omdat een goed leven ook gaat over je mening kunnen geven en gehoord worden. En invloed hebben daar waar het kan. En dat gaat juist vaak over de kleine dingen. Dat je eet wat je lekker vindt, dat je doet wat je leuk vindt. Op het moment dat je daar zin in hebt. Niet alleen maar over grote zaken. Zoals een verhuizing of een nieuwe manager.

Marjolein: Aan de slag dus!! We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij dit proces. Als iemand die dit leest graag mee wil denken, neem contact met ons op. We kunnen alle hulp gebruiken. Mail m.hueting@amerpoort.nl of j.drijver@amerpoort.nl.

Jetske Drijver en Marjolein Hueting
Cliëntcoaches medezeggenschap

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5