ZEGGENSCHAP


Inspraak

Medezeggenschap betekent vooral dat cliënten invloed kunnen hebben op hun dagelijks leven. Op veel plekken binnen Amerpoort gebeurt dat in cliënten- en verwantenraden. Maar het kan ook op andere manieren.

In de nieuwe wet op de medezeggenschap (de Wmcz) staat dat elke locatie kan laten zien hoe zij de inspraak van cliënten of hun vertegenwoordigers regelen. De locatie moet alle cliënten of hun vertegenwoordigers gelegenheid geven om mee te praten over onderwerpen die hun dagelijks leven raken. Onderwerpen die meerdere cliënten aangaan.

“Inspraak, moet dat nou ook nog erbij? We moeten al zoveel!” Die verzuchting horen wij regelmatig. Gelukkig is inspraak niet iets nieuws: op heel veel plekken gebeurt dat al, bijvoorbeeld in huiskameroverleggen, bewonersvergaderingen en op verwantenavonden.

En inspraak is niet iets wat alleen energie kost. Het levert ook wat op. Plannen en besluiten waar cliënten of verwanten bij betrokken worden, worden beter ontvangen en gedragen. Veranderingen waar cliënten vanaf het begin in meegenomen worden, leveren vaak minder weerstand op.

Dat je cliënten moet betrekken bij een verbouwing, dat zal niemand verbazen. En ook als het gaat om wat er gegeten wordt, wanneer cliënten kunnen koffiedrinken in de huiskamer of de inloop, welke kleur de muur van de keuken moet worden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de organisatie van de zorg.

Een team wilde het moment van de overdracht te veranderen. Zodat de late dienst meer tijd heeft om te lezen wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. Voor cliënten betekende het dat de inloop een half uur later open ging. Net op het moment dat veel bewoners van hun werk terugkomen en behoefte hebben aan een praatje. In overleg met de cliënten is een oplossing gezocht en gevonden. Zo voelde iedereen zich serieus genomen. En de afspraak om na een maand samen te bespreken hoe het bevalt, gaf rust.

Ongemerkt neemt een team heel wat beslissingen die invloed hebben op het leven van cliënten. Hoe mooi zou het zijn om elke teamvergadering af te sluiten met de vraag: welke besluiten hebben we genomen, welke plannen hebben we gemaakt waar cliënten gevolgen van gaan merken? En hoe gaan we cliënten daarin betrekken? Misschien zou elke vergadering binnen Amerpoort wel met deze vraag afgesloten moeten worden. Wat vinden jullie van dat idee?

Wil je meer weten over medezeggenschap of inspraak? Laat het ons weten.

Team Medezeggenschap

medezeggenschap@amerpoort.nl

Jetske Drijver
Cliëntcoach

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5