ZEGGENSCHAP


Medezeggenschap en het ECD: het dossier is van de cliënt

Het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD), de opvolger van PlanCare, het was haast niet te missen in de afgelopen weken. Uitnodigingsmails, nieuwsberichten op Mijn Amerpoort, posters op de deur van de toiletten in het hoofdgebouw: ieders inbreng werd gevraagd.

Dat is goed nieuws. Goede registratie van cliëntgegevens is belangrijk. Voor medewerkers op vele plekken binnen Amerpoort en - niet in de laatste plaats - voor cliënten en verwanten. Zoals de maker van één van de kandidaat-programma’s in zijn presentatie zei: ‘Het dossier is van de cliënt’.

De keuze voor een nieuwe manier van registreren van cliëntgegevens valt onder de wet op de medezeggenschap. Dat cliënten en verwanten bij de voorbereiding van die keuze kunnen meedenken, past bij de nieuwe wetgeving. Daarin wordt het belang van vroegtijdige betrokkenheid benadrukt.

Op de dag van de presentaties waarin de cliënt centraal stond, zaten in Amersfoort twee cliënten en drie verwanten in de zaal. Online keken er flink wat cliënten en verwanten mee en werd er druk gechat. De cliënten in de zaal, Adem en Gert-Jan, zitten allebei in de centrale cliëntenraad (CCR). Ze stelden hun eigen vragen. Maar ook die van andere cliënten. Vragen die vooraf opgehaald waren bij de centrale cliëntenraad, lokale cliëntenraden en bij ervaringsdeskundigen.

Bij medezeggenschap worden cliënten en hun vertegenwoordigers vaak over één kam geschoren. Juist bij dit onderwerp bleek duidelijk dat de wensen en behoeften van cliënten en verwanten lang niet altijd hetzelfde zijn.

Waarom zouden verwanten inzage in het hele dossier moeten hebben? Cliënten, die een zelfstandig leven leiden, vinden dat vaak helemaal niet nodig. Prima als hun ouders, broers of zussen de zorgplannen bekijken. Maar waarom zouden zij ook de dagelijkse rapportages lezen? Of hun agenda?

Voor cliënten die worstelen met persoonlijke vraagstukken, bijvoorbeeld over gender en seksualiteit, is het heel fijn als ze zelf kunnen kiezen wie daarover kan lezen. Hoe fijn zou het zijn om dat zelfs niet met alle begeleiders te hoeven delen? En moet de dagbesteding echt alles weten wat er op de woning gebeurt? Kan ik ook nog een stukje privé houden? Dat is eigenlijk de centrale vraag van cliënten.

Ook verwanten legden hun eigen accenten. Cliënten wonen vaak lang bij Amerpoort. Langer dan veel medewerkers er werken. Verwanten benadrukten het belang van behoud van ervaringskennis in het dossier. Hoe was de cliënt vroeger? Is die informatie goed toegankelijk?

Dat de veiligheid van gegevens belangrijk is, daarin vinden cliënten en verwanten elkaar. Cliënten stelden veel vragen over de toegankelijkheid en de leesbaarheid van het dossier. Kan het lettertype worden vergroot? Kan de tekst worden voorgelezen? Kun je een spraakbericht in het dossier opnemen? Kun je picto’s gebruiken in de agenda?

Medezeggenschap gaat over diegenen betrekken die de gevolgen van een besluit gaan voelen. De aanloop naar de beslissing over het nieuwe ECD laat zien hoe waardevol het is om verwanten en cliënten ieder hun eigen verhaal te laten vertellen.

Team Medezeggenschap

medezeggenschap@amerpoort.nl

Jetske Drijver
Cliëntcoach

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5