ZEGGENSCHAP

Medezeggenschap en de keuze voor het nieuwe ECD

Hoe zit het nou precies met de medezeggenschap binnen Amerpoort? Dat is een te grote vraag om hier te beantwoorden. Maar uitleggen hoe het zit met de betrokkenheid van de Centrale Cliënten Raad (CCR) bij grote beleidskeuzes, dat gaat wel lukken.

Amerpoort is bij wet verplicht om cliënten (of hun verwanten) te betrekken bij keuzes die invloed hebben op het dagelijks leven van cliënten. Dat moet door inspraak te organiseren en door medezeggenschap te faciliteren. En keuzes moet je daar bespreken waar ze thuishoren: lokale keuzes zo lokaal mogelijk bespreken, centrale keuzes centraal bespreken. De keuze voor een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier en het bijbehorende cliëntenportaal, is een voorbeeld van zo’n centrale keuze. Deze keuze is daarom ter instemming voorgelegd aan de beide deelraden van de CCR: de CCR-Cliënten en de CCR-Verwanten. Maar daar ging wel het een en ander aan vooraf! In het voortraject is inspraak georganiseerd. Cliënten en verwanten werden geïnformeerd en konden aangeven wat voor hen belangrijk was in het werken met een ECD. Wat willen ze graag terugzien of juist anders zien ten opzichte van wat er nu is. De CCR heeft ook zelf input opgehaald bij lokale raden. Cliënten willen onder andere rapportages kunnen lezen, zelf bepalen wie er in hun dossier kunnen lezen, de mogelijkheid hebben om te kunnen reageren op rapportages, dat er een voorleesfunctie is. Voor verwanten is het onder andere belangrijk dat ze alles wat er over hun verwant geschreven wordt op de voet kunnen volgen, dat behandelaren en begeleiders in hetzelfde systeem werken, dat ze weten wie er schrijft, en dat het een gebruiksvriendelijk systeem is dat niet onnodig veel tijd vraagt van begeleiders. Uiteindelijk bleven er twee aanbieders over en is de definitieve keuze ter instemming voorgelegd aan de beide deelraden. Doordat beide deelraden goed waren meegenomen in het voortraject (inspraak) kon er, natuurlijk met het benoemen van aandachtspunten, tip en tops, ingestemd worden met de keuze voor ONS, met Caren als cliëntenportaal. Ook bij de inrichting van Caren, en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden, wordt de stem van de cliënt en de stem van de verwant meegenomen. Natuurlijk loopt het ook weleens anders of minder soepel. Maar dit was een mooi staaltje medezeggenschap.

Team Medezeggenschap

medezeggenschap@amerpoort.nl

Marjolein Hueting
Coach medezeggenschap

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5