Woongroep Huizer-maatjes

Een reis van betrokken zijn en loslaten

Het aantal particuliere initiatieven neemt toe. Amerpoort adviseert ouders die een woongroep voor hun jongvolwassen kinderen willen opzetten en biedt ook zorg en begeleiding in particuliere initiatieven. Afgelopen zomer opende de Huizer-maatjes in Huizen.

Tekst: Eva-Maria den Balvert / fotografie: Huizer-maatjes, Machiel Kastelein

^ Tim van Grieken

Het is eind van de middag, de Huizer-maatjes komen thuis van werk en dagbesteding. Tim van Grieken (22) zit in de woonkeuken en wil graag vertellen hoe het hem bevalt in dit goednieuwe ouderinitiatief in Huizen. “Het is leuk om hier te wonen. Ook wel spannend, want ik heb 22 jaar bij mijn ouders gewoond. Gelukkig wonen ze hier vlakbij. Tijdens de bouw gingen we telkens even kijken. Ik heb het zelfs gezien toen het gebouw nog in de steigers stond.” Op tafel ligt een groot boek: ‘Woongroep Huizer-maatjes. Een reis van 80 maanden’. In het kleurrijke boek blikken alle betrokkenen terug op de weg die in 2014 begon met de wens van ouders om een thuis voor hun kinderen te bouwen. Dat duurde tot de opening in de zomer van 2021. Van bewoners en ouders tot de aannemer, de adviseur en de wethouder; bij alle interviews staat een lijstje met persoonlijke vragen.

Dat is een bewuste keuze, vertelt vormgever Machiel Kastelein, de tweelingboer van bewoonster Vera Kastelein (23). “Ik ben een paar maanden voor Vera uit huis gegaan. Ik werk, kom thuis, maak eten en dat doet Vera ook. Eigenlijk zit dus weinig verschil in onze levens. Onze ouders hebben ons ook altijd op dezelfde manier opgevoed. Die gelijkheid wilde ik in het boek laten terugkomen. Daarom staat bij alle interviews ook zo’n lijstje met persoonlijke vragen. Je leest waar Vera bang voor is (‘Nergens bang voor’) en je leest ook waar de aannemer of de architect bang voor is.”

^ Floris van der Heiden

Ontdekken

Aan de keukentafel trekt Tim het boek naar zich toe. “Ik sta op bladzijde 104,” wijst hij. Daar prijkt een mooi interview en een foto van een trotse Tim achter zijn drumstel, in zijn ruime appartement. “We hebben gekozen voor een ouderinitiatief omdat je daar als ouder meer bij betrokken bent,“ vertelt moeder Marlous van Grieken. “De manier waarop Tim nu uit huis is gegaan, geeft een goed gevoel. Als er in een bestaande groep ineens een appartement vrijkomt, dan is die overgang veel meer plotseling en is de groep in leeftijd veel meer gemengd. Nu zit Tim tussen leeftijdgenoten die samen ontdekken hoe het is om zo te wonen.”

Floris van der Heiden komt ook even buurten aan de keukentafel. Hij heeft al vaker zonder zijn ouders gewoond, dus voor hem is de overgang minder groot. “Het is een gezellige groep, leuke begeleiders, ik heb het naar mijn zin,” vertelt Floris. “En er komt nog een bad in mijn appartement. Ik ben er voor aan het sparen.” Zo ontdekken de jongeren de balans tussen zelfstandig wonen en samen leven met hun huisgenoten. Ze hebben allemaal een eigen appartement, met keukenblok en badkamer. Ze ontmoeten elkaar in de twee grote woonkeukens. Op de begane grond is een werkruimte, waar het team van Amerpoort kantoor houdt. Daar is ook de slaapkamer voor de slaapdienst. In de gangen kijk je door de grote ramen naar buiten. De woongroep staat midden in de wijk, op de plek van een voormalige gymzaal.

^ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Amerpoort en Woongroep Huizer-maatjes

Expertise

Marlous van Grieken is als ouder betrokken sinds 2016 en nu bestuurslid van de Huizer-maatjes. “Ik ben heel trots op hoe de jongeren er nu met elkaar wonen. En dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. De ouders hebben hun expertise ingezet, iedereen heeft zijn rol opgepakt. Je hebt iedereen nodig; de gemeente, de woningcorporatie, de architect, de aannemer, Amerpoort, noem maar op. Iedereen heeft een stapje extra gezet omdat ze zich zo betrokken voelden. Daardoor is het zo mooi geworden.”

Nu de Huizer-maatjes op hun plek zitten, is er een einde gekomen aan de reis van 80 maanden. Maar misschien begint de echte reis pas nu. Marlous: “In dit proces merk ik dat iedereen weer een andere manier van loslaten heeft. Welke rol moet je nu nemen als ouder? Dat zoekproces is leerzaam en leuk. Als ik alles voor Tim regel, dan leert hij het niet zelf. Het helpt dat we zo betrokken zijn geweest en we de begeleiding goed kennen. Daardoor kan ik Tim nu gemakkelijker loslaten.”

Elk initiatief doorloopt z’n eigen proces

Amerpoort ondersteunt diverse ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers doen veelvuldig een beroep op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woonvorm op te zetten. Ouderinitiatieven die eenmaal zijn geopend, kunnen bij Amerpoort zorg afnemen. Dat gebeurt meestal met een persoonsgebonden budget. Voor de ontwikkeling van het pand werken particuliere initiatieven vaak samen met een woningcorporatie. De laatste jaren neemt het aantal ouderinitiatieven toe. Coördinator Alfons Klarenbeek heeft al twaalf ‘lopende’ initiatieven afgerond en begeleidt acht groepen in de voorbereidingsfase. Toch heeft hij daar geen blauwdruk voor. “Elk ouderinitiatief doorloopt haar eigen proces. Dat proces is minstens zo belangrijk als het resultaat.” Het boek ‘Woongroep Huizer-maatjes; Een reis van 80 maanden’ is te bestellen via www.huizer-maatjes.nl