ZEGGENSCHAP


Cliëntenraad in beweging

tekst en fotografie: Eddy Steenvoorden

Echt meepraten over belangrijke onderwerpen. Dat doen bewoners van Amerpoort volop via de cliëntenraden. En dat zullen ze blijven doen, ook wanneer er een nieuwe regeling voor medezeggenschap komt. Die is momenteel onderwerp van gesprek. Sinds enige tijd is er een nieuwe wet medezeggenschap zorginstellingen. Die houdt onder meer in dat het adviesrecht van cliëntenraden soms verandert in een instemmingsrecht. Krijgen ze zo meer invloed? Zo voelt het niet, zegt Arend Tibbe. Hij is voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR), deelraad verwanten. “Besluiten worden vaak op kantoor bedacht, zonder goed zicht op de werkvloer. Het is vooral zaak dat je probeert altijd in gesprek te blijven over wat het beste is voor cliënten.” En die cliënten voelen zich doorgaans serieus genomen, vult Cees van Keken aan. Hij is voorzitter van de CCR, deelraad cliënten. “Vroeger werd er vaak voor je besloten, maar dat is veranderd. We zijn een gelijkwaardige gesprekspartner, ik heb het gevoel dat er goed wordt geluisterd naar onze ideeën. We willen ook niet tegenover, maar naast de bestuurder staan.” Goed levenZe zijn allebei al jaren voorzitter, dus weten waar ze over praten. Cees nam de voorzittershamer zelfs al twintig jaar terug in handen. “Cliënten moeten een zo goed mogelijk leven hebben, daar lever ik als voorzitter graag een bijdrage aan. Wanneer dat ergens mee lukt, ben ik trots.” Datzelfde geldt voor Arend. Zijn zoon woont op Nieuwenoord. “Niet iedereen kan zelf zijn zegje doen, mijn zoon kan nauwelijks praten. Maar ook deze cliënten moeten worden gehoord.” De keuze voor een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) is een voorbeeld waarbij de medezeggenschap perfect werd georganiseerd. “Dat ECD moet er volgend jaar komen, maar we zijn nu al met z’n allen om de tafel gaan zitten. Wanneer je cliënten en verwanten tijdig bij de voorbereiding betrekt, kan de afronding zo gepiept zijn,” zegt coach medezeggenschap Marjolein Hueting. EdLoket

En zo zijn er makkelijk meer voorbeelden te noemen. Neem EdLoket, een initiatief voor begrijpelijk taalgebruik, ontstaan vanuit de CCR deelraad cliënten. Cees: “Meepraten begint met begrijpen waar het over gaat. Met EdLoket hebben we een paar jaar terug de Cliënt in Beeld-publieksprijs gewonnen!” Maar het gaat niet altijd goed, volgens de drie. Zo zette Amerpoort een streep door de muziekbus. Die kwam er niet vanwege de kosten, maar bestuur en CCR waren het wel eens over de aanloop naar dat besluit. Hogere eisen

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe wet precies gaat betekenen voor de CCR. Amerpoort hoopt op 1 april een nieuwe regeling medezeggenschap te hebben. Die stelt ook hogere eisen aan cliëntenraden. Ze moeten bijvoorbeeld laten zien dat ze hun eigen achterban hebben betrokken bij het maken van adviezen. “En op iedere locatie móet inspraak worden georganiseerd, dat vind ik mooi. Het kan een huiskameroverleg zijn, maar ook een gesprek over een bepaald thema. Tot nu toe hadden managers alleen de verplichting zich daarvoor in te spannen.” De gesprekken over de nieuwe regeling met de Raad van Bestuur lopen nog niet op rolletjes. De meningen over de rol van cliëntenraden lopen uiteen, zegt Arend. “Daar hopen we wel snel overeenstemming over te bereiken.” Cees: “We blijven graag samen optrekken. De verwanten hebben veel kennis in huis en kunnen hun argumenten heel goed onder woorden brengen.” Vacatures deelraad verwanten

De CCR deelraad cliënten heeft aan belangstelling geen gebrek: er is een wachtlijst voor een plek in de raad. Bij de CCR deelraad verwanten ligt dat anders: er zijn twee vacatures en komend jaar loopt de zittingstermijn van twee leden af. Arend noemt de situatie nijpend, hij hoopt dat de plekken snel invulling krijgen. “Je kan veel betekenen voor cliënten. We kunnen vooral mensen gebruiken met een brede blik. Natuurlijk wil je het beste voor je eigen familielid. Maar het gaat er ook om dat je begrijpt wat een maatregel voor álle cliënten betekent. Hun belang staat voor ons altijd op de eerste plaats.” Het gesprek loopt ten einde, Cees moet zo alweer naar een vergadering over de begroting. Saai? “Helemaal niet! Ik kom uit een familie die verstand heeft van financiën, het is me met de paplepel ingegoten.” Met een lach: “Weet je wat ook mooi is: in een cliëntenraad ben je overal van op de hoogte. Als er iets nieuws gebeurt, weet ik het als eerste.”

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5