COLOFON
AmerZine 3-2019

AmerZine is een uitgave van Amerpoort en verschijnt 4 keer per jaar. Het digitale magazine is voor medewerkers en relaties van Amerpoort. 


Wilt u maandelijks nieuws ontvangen van Amerpoort? Geef u dan o
p voor de digitale nieuwsbrief


Hoofdredactie
: Marieke van Dommele


Eindredactie: Eva-Maria den Balvert


Aan dit nummer werkten mee: Astrid van den Berg, Jaap de Jong, André van Os, Brandon van Spall, Lisette Stekelenburg en Jantine Willemsen


Fotografie: Ineke Oostveen en Amerpoort

Productie/vormgeving: Mark van Herpen


Redactieadres: Tips en suggesties kunt u sturen naar: Amerpoort, afdeling Communicatie,
Postbus 1020, 3740 BA Baarn
amerzine@amerpoort.nl
Telefoon 035 647 52 14


www.amerpoort.nl