COLOFON AmerZine 4-2020

AmerZine is een uitgave van Amerpoort en verschijnt 4 keer per jaar. Het digitale magazine is voor medewerkers en relaties van Amerpoort. 

Wilt u maandelijks nieuws ontvangen van Amerpoort? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief

Hoofdredactie: Marieke van Dommele

Eindredactie: Lisette Stekelenburg,

Aan dit nummer werkten mee: Eva-Maria den Balvert, Jetske Drijver, Sharon van Koot, André van Os, Jantine Willemsen

Fotografie: Ineke Oostveen en Amerpoort

Productie/vormgeving: Mark van Herpen Redactieadres:

Tips en suggesties kunt u sturen naar: Amerpoort, afdeling Communicatie, Postbus 1020, 3740 BA Baarn amerzine@amerpoort.nl Telefoon 035 647 52 14

www.amerpoort.nl