ZEGGENSCHAP


Tips voor corona en medezeggenschap

Tot over onze oren zitten we erin: corona. Het dagelijks leven wordt er door getekend. Er mag van alles niet, er moet van alles wel. De ruimte om ons eigen leven in te richten, is flink beperkt. Dat geldt voor alle mensen in Nederland. En dus ook voor cliënten van Amerpoort.

Voor cliënten van Amerpoort is altijd al sprake van zo’n beperking. Hun leven wordt voor een groot deel bepaald door anderen. Daarom is er de wet op de medezeggenschap (WMCZ). Die zorgt ervoor dat cliënten of hun vertegenwoordigers mee kunnen praten en beslissen over zaken die hun dagelijks leven raken.

Juist nu er door corona meer voor cliënten ingrijpende maatregelen worden genomen, is er minder ruimte voor medezeggenschap. Vaak is duidelijk waarom:

  1. Soms is er geen keus. Het sluiten van de dagbesteding geldt voor alle cliënten. En of we het er nou mee eens zijn of niet: 1,5 meter afstand houden moet.
  2. Voor de veiligheid moeten maatregelen soms op heel korte termijn al ingaan. Besluiten nemen moet dus snel. De adviestrajecten van de raden duren dan te lang.
  3. Als je niet meer bij elkaar kunt zitten om te vergaderen, is het lastig om met elkaar te overleggen. Niet iedereen kan beeldbellen. En op locaties zijn er soms ook te weinig hulpmiddelen om dat te kunnen doen.
  4. In maart wisten we niet wat ons overkwam. Managers en teams moesten alle zeilen bijzetten om de zorg te leveren. Er was geen ruimte voor andere dingen.

Nu zijn we een half jaar verder. Op de groepen is het soms nog steeds een kwestie van overleven. Maar we zien ook mooie initiatieven om cliënten weer meer te betrekken bij alle maatregelen. Zo vormen cliënten uit de Centrale cliëntenraad en ervaringsdeskundigen samen in de Coronawerkgroep een klankbord voor het Management Team (MT). Ze kunnen online meedenken en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Ook de verwanten uit de Centrale verwantenraad denken slagvaardig mee. Op veel locaties worden nu op maat afspraken gemaakt met cliënten en verwanten. Cliëntenraden bedenken nieuwe vormen om met elkaar te praten. Dat kan online, maar ook live aan tafel of een combinatie. Soms gesplitst als de ruimte te klein is voor de hele raad. Waar mogelijk staat medezeggenschap weer op de kaart. En dat is belangrijk.

Deze tips halen we uit de praktijk:

Zorg voor goede en begrijpelijke informatie voor cliënten. Medezeggenschap begint bij begrijpen. Op www.steffie.nl is veel informatie over corona in begrijpelijke taal beschikbaar.

Betrek cliënten/verwanten bij het vertalen van Amerpoort-beleid voor de eigen locatie. Landelijke regels en Amerpoort-beleid gelden voor elke locatie. Maar op iedere locatie kan dat iets anders betekenen. Passen er 4 of 6 mensen tegelijk in de inloop? Wat is er op de locatie mogelijk? Wat is voor cliënten en/of verwanten belangrijk? Welke ideeën bedenken zij om de regels handen en voeten te geven? Als cliënten/verwanten invloed hebben op hoe de regels eruit zien, heeft dat een positief effect op hoe ze worden nageleefd.

Bespreek regelmatig met cliënten/verwanten hoe het gaat. Wat brengen de coronaregels teweeg? Welke ideeën hebben cliënten/verwanten om de afspraken beter te laten verlopen? Welke problemen leveren de coronaregels op? Welke oplossingen kun je hier samen voor bedenken? Zo bedacht een cliëntenraad van een locatie een strippenkaart om ervoor te zorgen dat alle bewoners evenveel mogelijkheid hebben om in de inloop koffie te drinken.

Zorg dat voor cliënten steeds duidelijk is welke maatregelen gelden. In elke persconferentie komen veel maatregels voorbij. Soms verandert er niks, soms wel. Hoe weten cliënten wat het voor hen betekent? Zorg voor een duidelijke manier van informatie geven aan cliënten. Zegt elke begeleider hetzelfde? Is er een plek waar cliënten het kunnen nakijken? Ook als er na een persconferentie niks verandert, is het fijn voor cliënten om te horen dat alles hetzelfde blijft.

En als laatste tip: naast coronamaatregelen staan er steeds ook weer andere onderwerpen op de agenda. Heeft de cliëntenraad advies- of instemmingsrecht? Bedenk op tijd hoe je als raad, binnen alle coronabeperkingen, toch mee kan praten!

Jetske Drijver
Cliëntcoach medezeggenschap

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5