ZEGGENSCHAP


Medezeggenschap in de volle breedte

Half oktober begon ik als coach medezeggenschap bij Amerpoort. Hiervoor werkte ik als klachtenfunctionaris in de ouderenzorg en als trainer in omgaan met klachten. Voor mij was dit dus een nieuw werkveld. En ook weer niet zo nieuw. Ik ondersteun al jaren cliënten bij het verwoorden van hun eigen belangen.

In een paar weken krijg ik een beeld wat medezeggenschap betekent bij Amerpoort. Zo schuif ik aan bij een informatiebijeenkomst voor cliënten die zich misschien kandidaat willen stellen voor de verkiezing van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Ik luister mee met cliënten van de CCR tijdens een overleg over de begroting. Ik krijg informatie over wat er gaat veranderen door de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg die 1 januari 2020 ingaat. Ik krijg de Wet Zorg en Dwang uitgelegd door een presentatie van een ervaringsdeskundige. Ik ben bij de vergadering van vier lokale cliëntenraden. En ik kom bij een team dat het tijdens een Dialoog Over Kwaliteit over medezeggenschap wil hebben.

Van onder tot boven

Leuk hoe in mijn eerste maand medezeggenschap in de volle breedte voorbij komt. Van nieuwe wetten en formele adviesaanvragen, via begrijpelijke informatie voor cliënten tot het stilstaan bij vragen. Zoals de vraag: van wie is deze huiskamer?” op een locatie waar de huiskamer ook de werkplek van begeleiders is.

Van onder tot boven in de organisatie. Van meebeslissen via adviseren, meepraten en meedenken naar meeweten. Mooi om te zien hoe het thema in de organisatie verweven is. Hoe de mensen die ik ontmoet hier zorgvuldig invulling aan willen geven.


Door de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg staat het beleid en de uitvoering van medezeggenschap volgend jaar weer actief op de kaart. Dan gaat het om vragen als:


> zoals Amerpoort de medezeggenschap nu organiseert, voldoet dat aan de nieuwe wet?

> hoe kunnen cliëntenraden het contact met hun achterban verbeteren?

> hoe kan Amerpoort inspraak voor alle cliënten organiseren?


Voor mij een goed moment om in te stappen. Samen met mijn collega’s van het team Medezeggenschap houden we jullie ook volgend jaar op de hoogte.


Jetske Drijver
Cliëntcoach

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten.

Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar j.drijver@amerpoort.nl.

Amerpoort heeft verschillende cliëntenraden waarin u kunt meepraten. Op onze website kunt u hierover meer lezen. Of stuur een mail naar z.louter@amerpoort.nl.5